نقش اولیا در اهداف سلام اسلام

نقش اولیا در مدرسه سلام اسلام دوره دوم به شرح زیر است:

۱. همکاری فعال با مدرسه: اولیا باید با مدرسه همکاری کرده و در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی مدرسه سهیم باشند.

۲. حمایت از تحصیلات و تربیت فرزندان: اولیا مسئولیت ایجاد محیطی مطلوب برای تحصیل و تربیت فرزندان خود را دارند و باید آن‌ها را در ادامه تحصیلات و پیشرفت در مسیر صحیح یاری کنند.

۳. نظارت بر حضور و غیاب: اولیا باید حضور و غیاب فرزندان خود را نظارت کنند و به تنظیم وقت‌های تحصیلی و فعالیت‌های خارج از مدرسه توجه داشته باشند.

۴. ارتباط مستمر با مدرسه: اولیا باید ارتباط مستمر با مدرسه داشته باشند و در جلسات والدین شرکت کنند تا از عملکرد و پیشرفت فرزندان خود مطلع شوند.

۵. تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی: اولیا باید در تربیت فرزندان خود به تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی توجه کنند و آن‌ها را به عملکرد صحیح و مسئولانه در زندگی روزمره تشویق کنند.

اعضای انجمن اولیا و مربیان